Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ


Σύμφωνα με το υπ.αριθμ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/7179/Δ1/16-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τη  Δευτέρα  30  Ιανουαρίου 2017, εορτή  των  Τριών  Ιεραρχών, 
τα νηπιαγωγεία δεν  θα  λειτουργήσουν. 
(άρθρο 4.§.1ε του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α)