Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ζωή και τα πάθη του Χριστού συγκινούν τους χριστιανούς σε όλον τον κόσμο. Στο νηπιαγωγείο αναφερόμαστε σε αυτά προσεγγίζοντας την ιστορία με ιδιαίτερη προσοχή. Διαβάζουμε βιβλία που αναφέρονται στα γεγονότα και βλέπουμε εικόνες, κατάλληλες για τη νηπιακή ηλικία.
Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε ο καθένας το δικό του βιβλίο, χρωματίζοντας σχετικές εικόνες.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Εξώφυλλα βιβλίου